Kurpie Kurpiowska Puszcz Zielona

.

Webmaster: Zdzisław Bziukiewicz

tel. 0607-676356

 

Dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych  w www.kurpie.com.pl jest zabronione bez zgody właściciela. Podstawa prawna: art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Copyright kurpie.com.pl / Zdzisław Bziukiewicz 2007

 

Kurp brodzki .  wg. Oskara Kolberga

 

Chata Kurpia  wg. Oskara Kolberga

 

Autonomia przasnyskich bartników Wacław Aleksander Maciejowski

 

Przywilej przez króla Zygmunta III dnia 20 grudnia 1630 roku bartnikom miasta Nowogrodu udzielony.

 

Prorocy, moralność i pobożność Kurpiów  Aleksander Połujański

 

Ubiór mowa język Kurpiów  Aleksander Połujański

 

Historia parafii i kościoła w Kadzidle - Michał Bogdański

 

Różnorodność kobiecego stroju kurpiowskiego w zbiorach Muzeum Kurpiowskiego w Wachu. - Laura Bziukiewicz

 

Nowogród i Kolno  - Aleksander Połujański

 

Pogrzeb w krainie Kurpiów  Oskara Kolberga

 

Chrzest na Kurpiach  wg. Oskara Kolberga

 

Pociągiem do Myszyńca, Ostrołęki i Wachu, czyli epitafium dla Ostrołęckiej Kolei Wąskotorowej. Historia tej kolei zaczyna się w czasie zawieruchy wojennej 1914-1915 roku.

 

Herby bartne. Jak Każdy Kurp był myśliwym,

tak prawie każdy był i bartnikiem

 

Boże  Narodzenie  na  Kurpiach 

- mgr Urszula Kuczyńska

Jeżeli ktoś łamał prawa „Świętych Wieczorów”, mógł zostać gorzko ukarany.

 

Tańce kurpiowskie

Muzykalność i żywiołowość ludności kurpiowskiej można zauważyć nie tylko w pieśniach. Znalazła ona swój oddźwięk także w innym, ważnym elemencie folkloru muzycznego Kurpiów - w tańcach….

 

Pieśń kurpiowska

Pieśń kurpiowska ma wiele wspólnego z pieśnią mazowiecką i ogólnopolską: podobna jest tematyka i struktura formalna.

 

Rajby na Kurpiach

Scenariusz widowiska pierwszej części wesela kurpiowskiego dla Kurpiowskiego Zespołu Folklorystycznego „Carniacy” z Czarni

 

„Król Herod”

Scenariusz widowiska dla Kurpiowskiego Zespołu Folklorystycznego „Carniacy” w Czarni.

 

Teksty na XXXI Miodobranie Kurpiowskie

Na początek Miodobrania  * Rozkaz króla na XXXI Miodobranie Kurpiowskie w Myszyńcu AD 2008 * Akt otwarci * Przysięga dla widzów * Na koniec ….    

 

Niedziela Palmowa  - Krzysztof Braun  Niedziela Palmowa zwana Kwietną, Palmową, Różdżkową, Wierzbną

 

Przywrócić dawną świetność

 - Krzysztof Braun   Początki konkursu „ Palma Kurpiowska” w Łysych   Jedną z największych atrakcji folklorystycznych na Mazowszu jest Niedziela Palmowa we wsi Łyse w Kurpiowskiej Puszczy Zielonej.

 

Wycieczka na Kurpie Artykuł  ks. A. Brykczyńskiego jaki ukazał się w Biesiadzie Literackiej w lutym 1892 r

 

Marsz Kurpiów na Kolno 1924 r - Henryk Syska „Ułomek rodzinnego chleba”  

 

Najdawniejsze wiadomości o wsi Wach  -Józef Siwik

 

Dawne zagrody wiejskie w Wachu  Józef Siwik  

 

Jakie były wnętrza dawnych chat w Wachu ?  Józef Siwik

 

Obuwie naszych przodków w Wachu.  Józef Siwik

 

Bartnicy Nowogrodzcy  Aleksander Połujański

 

Pochodzenie Kurpiów  Aleksander Połujański

 

Kurpie  u  Oskara  Kolberga.  Oskar Kolberg

 

WSPOMNIENIA  O  BRACIE  ZENONIE

Z bratem Zenonem spotkał się mój ojciec w niepokalanowskiej drukarni. Pracowali przy tych samych maszynach, które drukowały Rycerza Niepokalanej.

 

W niewoli niemieckiej. Wspomnienia z czasów Wielkiej Wojny - Leona Janczarskiego Jako żołnierz wojska rosyjskiego w czasie wojny europejskiej przybyłem ze swoim oddziałem na niemiecką linję bojową na początku roku 1915-go i brałem udział w kilku bitwach z Niemcami około miasta Ostrołęki nad rzeką Narwią. Jednego dnia wyparliśmy Niemców z ich rowów strzeleckich, aby zająć wioskę Zawady.

Historia Kurpi

Opracowania etnograficzno - historyczne

 

Lustracya Miasta Przasnysza w roku 1564. odbyta . W Woiewództwie Mazowieckiem in curpure Starostwa Ciechanowskiego.

 

Opis Myszeńca Pamiętnik Historyczny Płocki – W. Hipolit Gawarecki  1830 r.  Myszeniec nad rzeczką Rossogą;

 

Opis Ostrołęki Lustracja 1789 nadania, pocz. XIX w.  Pamiętnik Historyczny Płocki – W. Hipolit Gawarecki  1830 r.

 

Ostrołęka Pamiętnik Historyczny Płocki – W. Hipolit Gawarecki  1828 r.

 

Najstarszy opis Puszczy Kurpiowskiej  - Ignacego Baranowskiego. Około połowy wieku XVII niestrudzeni łowcy dusz ludzkich, jezuici, zwrócili uwagę na puszcze Kurpiowskie.

 

Kurp Zbrojny – powstanie regionalnego etnomitu.  Krzysztof Braun

 

Adam  Chętnik  (1885-1967) Urszula Kuczyńska 

 

Szlachta kurpiowska – mit czy rzeczywistość ? Urszula Kuczyńska 

 

Bursztyn Kurpiowski - Zdzisław Bziukiewicz Kurpie zajmują obszar północnego Mazowsza wokół dorzecza Narwi. …. ludność zajmowała się głównie

 

Zdzisław Bziukiewicz Bursztyn obrabia ręcznie, przy pomocy tradycyjnego kołowrotka tzw. kółka, ...

 

„ Bursztyniarstwo na Kurpiach”  - dr.Jerzy Jastrzębski Bursztyn nad Narwią znajdowano i znajduje się w różnych miejscach. …..

 

Kurpiowskie  ozdoby bursztynowe - dr.Jerzy Jastrzębski      

Dwa regiony etnograficzne w Polsce, Kaszuby i Kurpie, wprowadziły bursztyn do swojej kultury ludowej…...

 

Bursztyniarstwo na terenie Kurpiowskiej Puszczy Zielonej w XIX i XX wieku. - mgr.Adam Bakuła Bursztyn występuje w Polsce na wybrzeżu Bałtyku, na Kurpiowszczyźnie,

 

Kopanie bursztynu - zdjęcia w kopalni

 

Bursztyniarstwo Kurpiowskie - zdjęcia tradycyjna obróbka

 

Obróbka kurpiowska bursztynu

Mało kto wie, że na Kurpiach był i nadal jest wydobywany bursztyn. ….

 

Kopanie bursztynu

Zajęcia w terenie. Praktyczne wydobywanie bursztynu na stanowisku w

 

Kopanie bursztynu + Obróbka kurpiowska bursztynu  Dwa warsztaty połączone w jedne zajęcia: 3. Obróbka kurpiowska bursztynu i 4. Kopanie bursztynu…..

 

Historia Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie. Urszula Kuczyńska

 

Bartnicy Jego Królewskiej Mości Urszula Kuczyńska

 

Mariawici na Kurpiach  Michał Bogdański

 

Historia i zdjęcia wsi Kadzidło.  Barbara Pabich, zd. Zdzisław Bziukiewicz

 

Z małej ojczyzny do małej obczyzny - Patrycja Kuczyńska Co ważne, niezbędne do jej trwania jest pamięć.

 

Przeżywając zawody Czyli ginące zawody na Kurpiach  - Patrycja Kuczyńska

Pamiętam na ścianie tablicę informacyjną, na której obok zdania „Czym się chlubimy”,

 

Przeglądać się w lustrze sensorycznych doświadczeń dzieciństwa. - Patrycja Kuczyńska

 

Potrzeba kategorii piękna w kulturze współczesnej. - Patrycja Kuczyńska

 

 Czym jest antropologia kultury? -Patrycja Kuczyńska

 

Puszcza zielona schronieniem wygnańców z kraju.  Aleksander Połujański.
Boje ze Szwedami. Turośl. Zrębiska. Jezioro Serafin. Kolno

 

Myszyniec - Rdzenny gród kurpiowski. Adam Chętnik. Samą osadę zapoczątkowali jezuici, którzy na mocy przywileju Jana Kazimierza z r. 1654

 

Jak dawniej na Kurpiach o czystość dbano?

Pojęcie higieny osobistej i czystości bardzo się zmieniło na przestrzeni XX wieku. Powszechny dostęp do środków piorących, mydeł, szamponów, …..

 

 

 

 

Frywolitki i sztuka Laury Bziukiewicz
Kurpiowska Biżuteria
Kurpiowska Biesiada
Kurpiowskie ozdoby Wielkanocne
Kurpiowska Puszcz Zielona

Laura Bziukiewicz w TVP2 - Pytanie na śniadanie - Kolczyki frywolitkowe

U BURSZTYNA - Moda na Mazowsze

Muzeum Kurpiowskie w Wachu

Lekcje i pokazy

Facebook - sklepik EtnoKurpie

Cennik

Biblioteka kurpiowska

Regulaminy

Foto - Muzeum

Aktualności - blog

Facebook - Muzeum Kurpiowskie w Wachu

U szewca i rymarz

W domu

W zagrodzie

U stolarza i cieśli

U kowala

Kontakt z nami

Jak do nas dojechać

W stajni i powozowni

Tkactwo

Strój

Rzemiosło

U bartnika

kurpie.com.pl/

strona główna

Muzeum Kurpiowskie w Wachu

Lekcje i pokazy

Jak do nas dojechać

Kontakt z nami

Kurpie - Puszcza Zielona

Zdzisław Bziukiewicz

Galeria Foto z Kurpi

Wyroby ludowe z Kurpi

Bursztynowe wyroby z Kurpi

Laura Bziukiewicz

Historia i etnografia Kurpi

Folklor Kurpiowski

Gwara Kurpiowska

Bursztyn Kurpiowski

Skanseny i muzea

Wielkanocne Etno-Kurpie

Etno-Kurpie na choinkę

Prasa, TV, filmy o nas

www.frywolitka.pl